Splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe spletne strani www.dsp.si in omejitev odgovornosti

Definicije pojmov

Lastnik (v nadaljevanju: Lastnik), skrbnik in upravljalec (v nadaljevanju: Skrbnik) spletnega mesta in domene www.dsp.si je DSP d.o.o., Gasilska cesta 12, 1290 Grosuplje.
Spletno mesto predstavlja vsaka stran v okviru naslova www.dsp.si.
Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu www.dsp.si (v nadaljevanju: Uporabnik).

Sprejem splošnih pogojev

Uporabnik je zavezan upoštevati te Splošne pogoje. Uporabnik z uporabo spletnih strani www.dsp.si sprejema te Splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjem in da se z njimi strinja.

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se poleg besedila in podatkov šteje tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.
Prepovedano je vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen v primeru, da lastnik to izrecno dovoli v pisni obliki.
V kolikor Uporabnik Lastniku posreduje kakršne koli materiale, prvi enkrat in za vselej na Lastnika brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanih materialov.
Lastnik lahko po lastnem preudarku zavrne registracijo pod nazivom, ki nakazuje na drugo osebo ali je zaščiteno s pravicami prava intelektualne lastnine ali je neprimerno oziroma drugače nesprejemljivo
Spletna stran www.dsp.si za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje uporablja piškotke.

Piškotki

Kaj so piškotki?

Piškotki so besedilne datotke, ki jih spletna stran shrani na napravo, s katere uporabnik dostopa do interneta. Shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, kjer se lahko piškotke omeji ali onemogoči.
Piškotke lahko brišete in pregledujete v vašem brskalniku:

Uporaba piškotkov

Vrsta

Naziv

Namen

Trajanje

Lastnik

Zunanji _utma Statistika ogledov spletne strani 2 leti Google Analytics
Zunanji _utmb Statistika ogledov spletne strani 30 minut Google Analytics
Zunanji _utmc Statistika ogledov spletne strani Do zaprtja brskalnika ali poteka seje Google Analytics
Zunanji _utmz Statistika ogledov spletne strani 6 mesecev Google Analytics

Pogoji uporabe

Vstop in ogled kateregakoli dela spletnih strani družbe DSP d.o.o. pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji uporabe. Če se ne strinjate z vsemi, vas prosimo, da teh strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno pregledate veljavne Pogoje uporabe oz. določbe o varovanju zasebnosti, saj so pravno zavezujoče.

Družba DSP d.o.o. upravlja, nadzoruje in posodablja te spletne strani v Ljubljani. Te spletne strani so namenjene mednarodni uporabi. Družba DSP d.o.o. ne jamči za točnost podatkov, objavljenih na spletnih straneh v vseh državah; prav tako ne jamči, da so vsi izdelki in storitve na voljo v vseh državah ali v vseh oblikah, pakiranjih in pod enakimi pogoji. Ko uporabniki dostopajo do teh strani in jih uporabljajo, morajo upoštevati pravno ureditev v svoji državi.

Vse informacije in podatki na spletnih straneh družbe DSP d.o.o. so zgolj informativne narave in niso namenjeni vzpostavljanju zavezujočih pravnih razmerij ali vstopu v taka pravna razmerja, razen kadar je to izrecno navedeno.

Nobena informacija o družbi, njenih izdelkih in storitvah na spletnih straneh družbe ne predstavlja njihove ponudbe v pravem smislu. Informacije o izdelkih, navedene na spletnih straneh družbe, predstavljajo le splošno informacijo o celotni paleti izdelkov družbe. Zato poudarjamo, da ti podatki ne predstavljajo ponudbe, razen če je to izrecno navedeno.
Navajanje izdelka na spletnih straneh podjetja DSP d.o.o. ne pomeni, da družba dejansko trži navedeni izdelek ali da ga ponuja na ozemlju, ki je za obiskovalca spletne strani zanimivo, ali na ozemlju, kjer je obiskovalec odprl spletne strani. Obiskovalec mora v družbi ali njenih podjetjih ali predstavništvih v tujini preveriti, ali podjetje DSP d.o.o. dejansko trži izdelek, ki je za obiskovalca spletne strani zanimiv, in ali ga ponuja za prodajo.

Omejitev odgovornosti

Čeprav je družba DSP d.o.o. urejala in bo urejala spletne strani s potrebno skrbnostjo, da bi zagotovila točne informacije in ažurne podatke, ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Pridržuje si pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremeni vsebino teh spletni strani, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Zato niti družba DSP d.o.o. niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri pripravi in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij na teh spletnih straneh ter do uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh informacij, in/ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Možno je, da se katerikoli uporabnik spletnih strani družbe DSP d.o.o. odzove z različnimi informacijami. DSP d.o.o. v zvezi z njimi ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabnike opozarjamo, da te informacije veljajo za nezaupne in nezaščitene. Pridržujemo si pravico do njihove proste uporabe, razmnoževanja in razkrivanja drugim brez vseh omejitev, pri čemer nam ni treba navajati vira. Pridržujemo si pravico, da uporabljamo tudi (in ne samo) ideje, koncepte, znanje, izkušnje ali tehnike, ki so predmet teh informacij ali jih te informacije vsebujejo. Po prosti presoji jih lahko uporabljamo za kakršenkoli namen.

Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Na teh spletnih straneh so tudi informacije tretjih oseb in povezave z njihovimi spletnimi stranmi. Kjerkoli je po naši oceni primerno, je to ustrezno označeno. Vendar DSP d.o.o. ne pozna vsebine teh spletnih strani tretjih oseb, zato ne prevzema nobene odgovornosti za njihove informacije.

Pravice intelektualne lastnine

Vse informacije in podobe na spletnih straneh družbe DSP d.o.o. so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti na teh spletnih straneh so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in za osebno rabo, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje, spreminjanje ali drugačno razširjanje informacij s teh spletnih strani v komercialne namene je brez izrecnega pisnega soglasja družbe DSP d.o.o. prepovedano. Blagovne in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke družbe DSP d.o.o. oz. ima DSP d.o.o. pravico do njihove uporabe.

Zasebnost

Varovanje zasebnosti

DSP d.o.o. v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij, ki jih pridobi od uporabnikov teh spletnih strani, in osebnih podatkov, ki ji jih uporabniki posredujejo. V nadaljevanju vas bomo seznanili s sistemom zbiranja, shranjevanja, uporabe in širjenja osebnih podatkov.

Našo spletno stran lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov. Navedba osebnih podatkov je potrebna le, če prejeti določeno informacijo po e-pošti ali stopiti v stik.
Osebne podatke zbiramo le takrat, ko nam jih pošljete s prijavo, izpolnjenimi obrazci ali elektronsko pošto kot del naročila, zahtev ali povpraševanja po naročenih materialih in v podobnih situacijah, ko ste se odločili, da nam pošljete svoje podatke.

Poleg osebnih podatkov, ki nam jih posredujete vi, zbiramo še informacije prek piškotkov; te lahko zajemajo spletno stran, ki je bila povezava z našim spletiščem, spletne strani, ki jih obiskujete z našega spletišča, vaš IP-naslov in čas trajanja obiska na naši spletni strani. S temi informacijami bi morda lahko ugotovili vašo identiteto, vendar tega ne počnemo.
Podatke, ki nam jih posredujete vi, ali jih zberemo prek piškotkov, obdelujemo za naslednje namene: za statistične namene, a le tako, da ni možno ugotoviti vaše identitete; za ugotavljanje težav s strežnikom in urejanje spletnih strani; za dobavo izdelkov in storitev, ki ste jih naročili na naših spletnih straneh; v druge namene, ki ste jih zahtevali oz. ste se z njimi strinjali, razen če je z zakonom predpisano drugače.

Če vaše osebne podatke posredujemo zunanjim partnerjem zaradi dobave izdelkov ali storitev, ki ste jih naročili, ali v druge namene, ki ste jih odobrili in jih izvajamo s pomočjo pogodbenih partnerjev, zagotavljamo, da pogodbeni partnerji upoštevajo veljavne predpise za zavarovanje osebnih podatkov.

Vaši osebni podatki ostajajo v družbi DSP d.o.o.. Hranimo jih na strežnikih, ki jih sami upravljamo. Vaših podatkov ne mi ne naši partnerji v nobeni obliki ne bomo posredovali v uporabo tretjim osebam, razen če se boste s tem strinjali, ali če bodo tako zahtevali pravosodni organi.

Podatke računalniško shranimo ali računalniško obdelamo v Republiki Sloveniji in jih ne posredujemo v obdelovanje v tretje države.

Varnost

DSP d.o.o. uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki vaše podatke varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo na spletu, uporabljamo tudi standardni požarni zid in zaščito gesla. Pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki izvajamo ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Podatkov v vseh primerih sicer ne moremo zavarovati pred kakršnokoli izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem, prizadevamo pa si preprečiti take nesrečne dogodke.

Stik z nami

V primeru težav, vprašanj ali vpogleda, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov se obrnite na info@dsp.si.

Nenehni razvoj spleta zahteva občasno spreminjanje našega pravnega obvestila. Pridržujemo si pravico do teh sprememb.