OPREMA

Obdelava odpadkov

V današnjem potrošniškem načinu življenja, se po ocenah zavrže do 30 odstotkov svetovne proizvodnje hrane. Restavracije, hoteli, šole, vrtci, bolnice in domovi upokojencev so obrati, kjer se spopadajo s postopki ravnanja z organskimi odpadki. Odvoz je težaven, drag in nehigieničen. Z dovršenimi sistemi za obdelavo organskih odpadkov, lahko na enostaven način spremenimo ravnanje na družbeno odgovoren in ekonomičen način.